Rotary og Frederiksberg Rotary

Lidt om Rotary... og Frederiksberg Rotary Klub 

 

 

 

 

 

 

Mere end 1,2 millioner ledere og selvstændige i offentlig såvel som privat virksomhed, kvinder og mænd, er medlemmer af Rotaryklubber i mere end 200 lande. Rotary er en international netværksorganisation, som også har et humanitært og etisk sigte.

 

Rotary’s overordnede motto er: ”Service Above Self” og verdenspræsidentens tema for 2017/2018 er: "Rotary: Making af difference".

 

Rotary er kendt og værdsat for sine ungdomsprogrammer

Ungdomsudveksling er et af Rotarys flagskibe. Hvert år sender Rotary ca. 7.500 unge (Danmark ca. 250) på et års ophold i en anden del af verden – til en anden kultur. Det kalder vi Long Term Exchange, og du har mulighed for at blive værtsfamilie i 3-4 måneder – når vi tilbyder et ungt menneske sit livs oplevelse i Danmark. Er man 18-25 år tilbyder Rotary et års ophold på universitet i staten Georgia i USA. For nogle kan et ophold på et år være lang tid. Derfor har Rotary også Short Term Exchange, som typisk løber over 3-6 uger og foregår i sommerferien.

 

Rotary er kendt for sin deltagelse i humanitære projekter

Udryddelsen af Polio er Rotary’s største engagement siden 1985. Rotary samarbejder bl.a. med WHO og UNICEF og under mottoet ”End Polio Now”. Hidtil har Rotary klubber i hele verden bidraget med ca. 1 mia. US $. Et antal lande har netop lovet at støtte projektet med 4 mia. US$. Bill og Melinda Gates Foundation, der i de seneste år har bidraget med ca. 400 mio. US$, har endnu engang besluttet at yde en større donation til dette projekt. For hver US$ som Rotary yder til projektet i de kommende år, giver denne fond 2 US$. End Polio Now projektet har også i 2016-2017 første prioritet i rækken af humanitære mål for Rotary. Og det vil fortsat være sådan, indtil Polio er udryddet på verdensplan.

 

I Danmark har Rotary ca. 11.000 medlemmer fordelt på 277 klubber.

 

På Frederiksberg er der 3 klubber - den ældste klub Frederiksberg Rotary Klub blev etableret i 1933, som en af de første klubber i landet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederiksberg Rotary Klub

 

Frederiksberg Rotary Klub har ca. 60 medlemmer og medlemmerne mødes som udgangspunkt en gang om ugen.

 

Ungdomsudveksling i Frederiksberg Rotary Klub

Klubben har i nyere tid haft udvekslingsstudenter fra USA, Chile, New Zealand, Brasilien, Equador, Mexico og Peru. Samtidigt har vi sendt udvekslingsstuderende fra Frederiksberg på ophold i blandt andet USA, Equador, Brasilien og Columbia. Af short-term udvekslinger har vi i de senere år udvekslet med Australien og Italien.

 

Humanitære projekter i Frederiksberg Rotary Klub

Frederiksberg Rotary Klub yder - udover støtte til udryddelse af Polio - en indsats på andre områder. Klubben har siden Tsunamien 26. december 2004 støttet genopførelse af 2 skoler i Batticaola og Trincomalee på Sri Lanka. I forlængelse af dette er gennemført et Scholarship program for 50 elever på Al Rawla skolen i Trincomalee i 2007-12.

 

Siden 2008 har klubben forestået et fundraising projekt ”Kunst i Påsken” til fordel for nødlidende i Uganda og senest Kenya.

 

Herudover er klubben engageret i projekter til fordel for lokale plejehjem/institutioner og har givet støtte til Veteranhjemmet på Frederiksberg.

 

Rotarys iværksætterkampagne i Danmark

Siden 2014 har klubben gennemført projektet ”Årets iværksætter på Frederiksberg”, som har fokus på etablering af et lokalt netværk med iværksættere.

 

Hvad får jeg ud af et medlemsskab af Frederiksberg Rotary Klub

 • Et lokalt netværk af kontakter gennem de øvrige medlemmer i klubben. Klubben er sammensat på tværs af faggrænser, professioner og erhverv
 • Ugentlige møder med interessante, varierende indlæg af højt
 • Du er velkommen i et netværk af mere end 32.000 klubber i mere end 200 lande verden over
 • Mulighed for deltagelse i spændende udvalg efter interesse og behov

 

Frederiksberg Rotary Klubs vision

 • At styrke kammeratskabet i klubben og udbygge netværket med relevante klassifikationer på Frederiksberg, samt styrke samarbejdet i Rotaryfamilien på Frederiksberg.
 • At fokusere på projekter og aktiviteter for unge og udsatte grupper på Frederiksberg.
 • At støtte et internationalt humanitært projekt i Afrika.
 • At modtage og udsende en udvekslingsstudent om året (long term) samt udsende min. en udvekslingsstudent om året (short term).
 • At forøge vort image og offentlighedens kendskab til os.
 • Alle medlemmer skal være stolte af at være med i Frederiksberg Rotary Klub.

 

Frederiksberg Rotary Klubs mission

 • At være Frederiksbergs foretrukne netværk for ledere og andre spændende personligheder på Frederiksberg.
 • At efterleve en høj etisk standard og højne sit eget arbejde til gavn for samfundet.
 • Gennem projekter og aktiviteter at forbedre livskvaliteten for unge og udsatte grupper på Frederiksberg.
 • At fremme international forståelse, venskab og fred

- gennem støtte til internationale humanitære projekter, samt

- gennem lederskabsudviklende aktiviteter og udvekslingsprogrammer.

 

Frederiksberg Rotary Klubs værdier

 • Traditioner – ”Fastholde de gode Frederiksbergske traditioner”
 • Lederskab – ”tage ansvar og gå foran, det gode eksempel og handlekraft”
 • Mangfoldighed – ”alsidighed i sammensætning af klubbens medlemmer og programmer mv.”
 • Kammeratskab – ”netværk og socialt samvær i klubben”
 • Service – ”hjælpe andre”
 • Hæderlighed – ”høje etiske standarder, troværdighed og kunne stole på”